Nguồn gốc thuyết ngũ hành
 • Site member
  Posts: 1
  Joined: Sun Jul 22, 2018 4:38 am

  Nguồn gốc thuyết ngũ hành

  by » 2019-01-01 23:44:36

  10 chữ số căn cứ và 5 phương hướng trong Đông Tây Nam Bắc mà tiến hành tổ hợp với nhau căn cứ vào thiên văn. 5 phương hướng Đông Tây Nam Bắc đối ứng với ngũ tinh Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Căn cứ vào lịch pháp ngũ tinh đối ứng với ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Cho nên khi khái quát Hà đồ, con người thường nói Hà đồ dùng thiên địa kết hợp 5 phương, dùng âm dương kết hợp Ngũ hành.

  Căn cứ vào Hà đồ cũng có thể thấy được những phân số của Ngũ hành Thủy 1, Hỏa 2, Mộc 3, Kim 4, Thổ 5.

  Ngũ hành và chữ số

  Những vấn đề được đề cập trên đây đều là nguyên lý cơ bản của Ngũ hành. Cho tới khái niệm Ngũ hành cũng được xuất hiện sớm nhất trong  sách Thượng thư: “Ngũ hành, nhất viết Thủy, nhị viết Hỏa, tam viết Mộc, tứ viết Kim, ngũ viết Thổ”. Sách Thượng thư không chỉ xác định khái niệm Ngũ của Nhành mà còn phân tích bản chất cuar Ngũ hành:” Thủy viết nhuận hạ, Hỏa viết viêm thượng, Mộc viết khúc trực, Kim viết tòng cách, Thổ ái giá sắc”.

  Vì vậy cho nên nói tới nguồn gốc của Ngũ hành thì cũng cần phải nói tới Hà đồ và sách thượng thư.

  Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa, Lý Cư Minh, Quang Tuệ

Gợi ý:
Các từ khóa; sẽ được hiển thị; gắn theo nội dung; ở phía này
Info:

admin » Sun Jul 22, 2018 4:38 am

Nội dung phản hồi của tác giả