Nội dung:
Hà đồ lạc thư được bắt nguồn như thế nào
 • Site member
  Posts: 1
  Joined: Sun Jul 22, 2018 4:38 am

  Hà đồ lạc thư được bắt nguồn như thế nào

  by » 2019-01-01 23:58:06

  Long quy nổi trên sông Lạc, trên lưng hiện lên Lạn thư. Phục Hy lại dựa vào Hà đồ Lạc Thư để trụ lũ lụt, sau đó đã phân chia thành cửu châu trong thiên hạ. Trong Chu dịch – Hệ từ thượng có đoạn viết: “ Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chi” (sông Hà xuất đồ, sông Lạc xuất thư, thành nhân dựa theo đó).

  choi phong thuy

  Hà đồ Lạc Thư

  Hình thức thể hiện của Lạc thư và Hà đồ đềi là chữ số. Hà đồ được tổ thành 10 chữ số, Lạc tư được tổ thành 9 chữ số. số lý và lịch pháp thiên văn là nội hàm cơ bản của Hà đồ Lạc thư, mà vì vậy cũng chia ra thành âm dương Ngũ hành, bát quái Cửu cung, đặt nền tảng vững chắc cho cơ sở mệnh lý học. Có thể nói Hà đồ Lạc thư là nên tảng của thuật dự trắc.

  Hà đồ Lạc thư viết tắt à Hà Lạc, là nguồn gốc hình thành thuật số Bát quái và âm dương ngũ hành Trung Quốc. Theo truyền thuyết từ thời đại Phục Hy, long mã xuất hiện ở sông Hoàng Hà. Phục Hy dựa vào đó mà chế định ra Tiên thiên Bát quái.        

  Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa, Lý Cư Minh, Quang Tuệ

Gợi ý:
Các từ khóa; sẽ được hiển thị; gắn theo nội dung; ở phía này
Info:

admin » Sun Jul 22, 2018 4:38 am

Nội dung phản hồi của tác giả