Nội dung:
Dự trắc có những phương pháp nào?
 • Site member
  Posts: 1
  Joined: Sun Jul 22, 2018 4:38 am

  Dự trắc có những phương pháp nào?

  by » 2019-01-01 23:59:49

   

  12 Cung Hoàng đạo 

  Như xem tứ trụ là lấy ngày sinh làm chính, xem chiêm tinh thì lấy 12 cung Hoàng đạo làm chính, xem tướng thì lấy tướng mặt, tướng xương, tướng tay làm chính, xem âm dương Ngũ hành thì lấy Ngũ hành làm chính, dự trắc quẻ thì lấy cỏ thi là chính …

  Gieo quẻ

  Thuật dự trắc khác nhau cũng có những đặc điểm không thể đồng nhất. Dự trắc quẻ và xem chữ ký thiên về dự đoán những sự kiện cụ thể, xem tứ trụ và chiêm tinh chủ yếu thiên về đoán mệnh của cả cuộc đời. Về mặt bản chất, dự trắc quẻ và xem chữ ký đều là bắt nguồn từ cảm ứng của người trung gian, còn xem tứ trụ và xem chiêm tinh là xem cảm ứng theo các chòm sao trên trời. Thường thì cảm ứng của việc gieo quẻ là thời kỳ ngắn, chớp nhoáng, còn cảm ứng theo các chòm sao trên trời là thời kỳ dài, liên tục. Tuy nhiên cũng cần chú ý thời gian ngắn dài và sự mạnh yếu của mức độ cảm ứng không có mối liên hệ nào.    

  Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa

Gợi ý:
Các từ khóa; sẽ được hiển thị; gắn theo nội dung; ở phía này
Info:

admin » Sun Jul 22, 2018 4:38 am

Nội dung phản hồi của tác giả